Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

08 marca 2021 r. Dzień Kobiet

 

08 marca 2021 r.

 Drogie Panie!!!

Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia
z siebie, radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.

życzą

z-ca dyrektora

oraz  mężczyźni SRU

Zespołu Szkół

im. Władysława Orkana

w Marcinkowicach