Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

105. Rocznica Bitwy Marcinkowickiej

 

 

„Miałem sen... śniłem o wolnej Polsce”

Dla całej społeczności Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 6 grudnia to dzień niezwykle uroczysty. Z okazji obchodów 105. Rocznicy Bitwy Marcinkowickiej przedstawiony został spektakl pt. „Miałem sen... śniłem o wolnej Polsce” według scenariusza i w reżyserii księdza Sebastiana Musiała, przy wsparciu pani Anety Próchnickiej, pana Mariusza Jopa i pana Piotra Sowy. W spektaklu wystąpili uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

Po obejrzeniu przedstawienia zarówno młodzież jak i zaproszeni goście byli zbudowani niezwykłą lekcją polskości i oczarowani imponującą scenografią.

Swą obecnością zaszczycili nas zacni goście:

Pan Antoni Koszyk -Wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego

Pan Adam Skwarło - Wizytator Delegatury Małopolskiego Kuratora Oświaty w Nowym Sączu

Pan starszy brygadier Waldemar Kuźma- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Pana aspirant sztabowy Zygmunt Pasiut -  Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Pana porucznik Stanisław Badowski – Przedstawiciel 6. Batalionu Dowodzenia imienia generała broni Józefa Kuropieski w Krakowie

Pan ppłk Przemysław Juszczak – Przedstawiciel Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Pan mjr Dariusz Janik – Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu

Ksiądz Tadeusz Celusta - proboszcz parafii Marcinkowice

Pani Alicja Wąsowicz -Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Gminie Grybów oraz była dyrektor naszej Szkoły

Pani Elżbieta Samek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach

Pani Urszula Łabuda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rdziostowie

Pani Marzena Dąbrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasnem Potockiem

Pan Tadeusz Lis – radny Gminy Chełmiec

Pani Katarzyna Bobak – Przewodnicząca Rady Rodziców

oraz nauczyciele i uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z Marcinkowic, Rdziostowa, Wielogłów i Krasnego Potockiego.

Druga część uroczystości odbyła się na miejscowym Cmentarzu Legionistów. Asysta Honorowa z 6. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski z Krakowa przeprowadziła Apel Pamięci oraz oddała salwę honorową na cześć poległych bohaterów.

Składamy wyrazy wdzięczności, uznania i szacunku wszystkim zaangażowanym

w przygotowanie tego niezwykłego, patriotycznego wydarzenia.