Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

17 maja 2017 r. "O Wiedniu i Berlinie wiedzą wszystko"

 

                          " O Wiedniu i Berlinie wiedzą wszystko"

W dniu 12.05.2017 roku zostały wręczone nagrody dla uczestników quizu dotyczącego dwóch pięknych stolic europejskich " Wiedeń i Berlin". W konkursie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach. W sumie 15 osób zmierzyło się z 47 pytaniami dotyczącymi historii, zabytków, zakamarków kulinarnych i realioznawczych tych dwóch pięknych stolic jakimi są Wiedeń i Berlin. Cel główny:
- Poszerzanie wiedzy związanej z krajami niemieckojęzycznymi. Rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Cele szczegółowe:

- Przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych
- Poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego
- Rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojęzycznego obszaru językowego
- Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur

Nad przebiegiem konkursu i zdobyciem nagród czuwał germanista mgr Grzegorz Damasiewicz.

Podziękowania należą się fundatorom nagród: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie oraz wydawnictwo Macmillan.

Gratuluję wszystkim uczestnikom!!!

A oto najlepsi:

1.miejsce- Kinga Olesiak i Kinga Mordarska

2.miejsce- Bartłomiej Fecko

3.miejsce- Kinga Górecka

Wyróżnienie: Mateusz Murzydło          

                                         Pozdrawiam / Mit freundlichen Grűssen

                                                                    Grzegorz Damasiewicz