Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

17 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej

 

 

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się w dniu 17 października 2019 r. Tradycyjnie  święto edukacji połączone  było ze ślubowaniem klas pierwszych oraz awansami klas mundurowych. Uroczystość rozpoczęła Dyrekcja naszej szkoły: pan dyrektor Wiesław Gródek oraz pani dyrektor Iwona Sikorska -  powitali przybyłych i przekazali głos młodzieży. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas pierwszych pod  opieką pań: Anny Słaby i Marii Zając, opiekę nad zespołem muzycznym sprawowała pani Barbara Gródek. Kolejnym punktem programu było przyjęcie najmłodszych uczniów do społeczności szkolnej.Uroczyste ślubowanie klas pierwszych przeprowadził porucznik Stanisław Badowski. Następnie  pan Grzegorz Kalina wraz z  zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu panem aspirantem sztabowym Piotrem Kaczorem wręczyli awanse „klas mundurowych” uczniom klas „Bezpieczeństwo Publiczne”. Certyfikaty uczestnictwa  w obozie szkoleniowym w Zawoi wręczył pan Grzegorz Damasiewicz. Przy okazji święta pan dyrektor nagrodził nauczycieli i pracowników szkoły za zaangażowanie w nauczanie i pracę na rzecz szkoły.

Całość uroczystości zwieńczyły życzenia i kwiaty od młodzieży  dla dyrekcji, nauczycieli oraz zaproszonych gości, którymi byli:

Ø- Starszy brygadier Paweł  Motyka – zastępca Komendanta Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu

- Porucznik Stanisław Badowski - przedstawiciel 6 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski w Krakowie

- Major Zenon Koszut- zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Sączu

- Aspirant sztabowy Piotr Kaczor- zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Nowym Sączu

- Major Straży Granicznej Leszek Zabrzyński - przedstawiciel Karpackiego Oddziału straży Granicznej w Nowym Sączu.

- Chorąży sztabowy Łukasz Pawlikowski - przedstawiciel Karpackiego Oddziału straży Granicznej w Nowym Sączu.

- Pan Adam Skwarło wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie- Delegatura w Nowym Sączu

- Pani Alicja Wąsowicz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w gminie Grybów, była dyrektorka naszej szkoły

- Pan Ryszard Wąsowicz Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

- Pani Katarzyna Bobak przewodnicząca rady Rodziców.