Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

17 stycznia 2017 Wizyta w KW Policji w Krakowie

 

W dniu 17 stycznia 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach o profilu "Bezpieczeństwo Publiczne" (klasy II B i III B) odwiedzili SPAP Kraków i OPP KWP w Krakowie. Uczniowie zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez wspomniane komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ponadto mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem i zasadami pełnienia w nich służby. Największym zainteresowaniem cieszyła się jak zwykle prezentacja sprzętu i możliwość jego ubrania. Spotkania prowadzili w profesjonalny sposób doświadczeni policjanci SPAP i OPP. Wyrażamy serdeczne podziękowania dla Kierownictwa KWP w Krakowie, Dowódcy SPAP i Dowódcy OPP za umożliwienie spotkania z młodzieżą.