Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

20 listopada 2017 r. Języki obce łączą

 

Języki obce łączą-Europejski Dzień Języków 2017

Pod koniec października 2017 roku uczniowie klas drugiej i trzeciej gimnazjum Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach  wzięli udział w wręczeniu nagród z okazji Europejskiego Dnia Języków. Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków obchodzony jest co roku. Uczniowie naszej szkoły zaprojektowali podkoszulki i plakaty, na których promowali swój region lub naukę języków i korzyści z tego płynące, popularyzowali wiedzę na temat różnych języków używanych w Europie promowali różnorodności językową i kulturową , zachęcali ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

I miejsce zajęli: Jessica Janus, Gabriela Wojtarowicz i Patryk Wójcik

II miejsce : Weronika Tobiasz

III miejsce : Krzysztof Bębenek

Koordynatorem i organizatorem konkursu był  germanista Grzegorz Damasiewicz.

Gratulujemy wszystkim .

Z Europejskim Pozdrowieniem