Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

25 lutego 2020 r. Czas na polskie saneczkarstwo

 

Czas na polskie SANECZKARSTWO !

25 lutego 2020 r. gościliśmy w naszej Szkole przedstawicieli Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: pana Jana Błońskiego - prezesa PZSSan, pana Janusza Taterę - sekretarza generalnego oraz pana Zbigniewa Czocha - członka Zarządu. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i optymistycznej atmosferze. Ustalono wspólne działania skierowane na otworzenie w naszej Szkole, w nowym roku szkolnym, ogólnorozwojowej klasy sportowej pod patronatem PZSSan, powołanie klubu sportowego działającego przy Szkole,  oraz wszechstronne promowanie sportów zimowych oraz zawodów i olimpiad sportowych.
Dziękujemy serdecznie za obecność, wsparcie i upominki.