Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

28 maja 2019 r. "Sprawni jak żołnierze"

 

28 maja 2019 r. nasz szkoła wzięła udział w zawodach „Sprawni jak żołnierze”, na etapie wojewódzkim.

W skład drużyny dziewcząt wchodziły: Celina Cisoń, Klaudia Malczak i Agata Szabla z klasy II a LO, a w skład drużyny męskiej: Łukasz Guc, Mateusz Plata z klasy II a LO i Marek Radzik z klasy I a LO. Opiekunem był ppor. Stanisław Badowski – nauczyciel Przysposobienia wojskowego, pracujący na co dzień w 6 Batalionie Dowodzenia im. Józefa Kuropieski w Krakowie.

Zawody odbyły się w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach:

- BTS (biegowy tor sprawnościowy),

- rzut granatem na celność,

- strzelanie na odległość 50 m z karabinka sportowego KBKS,

-  pierwsza pomoc i bieg na orientację.

 

Nasza Szkoła, zarówno dziewczyny jak i chłopcy zajęła I miejsce, które daje przepustkę do etapu ogólnopolskiego.

Zwycięzcom gratulujemy!