Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

29 stycznia 2017 r. Egzamin z KPP

 

W dniu 29 stycznia 2017 r. uczniowie klasy trzeciej o profilu pożarnictwo i ratownictwo medyczne przystąpili do egzaminu końcowego z zakresu „Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”. Egzamin podzielony był na dwie części i przeprowadzony został zgodnie z obowiązującą Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  W pierwszej części egzaminu uczniowie musieli zmierzyć się z testem wiedzy zawierającym 30 pytań z czego dopuszczalny próg błędu wynosił 10%.  Niestety nie wszystkim udało się pozytywnie zaliczyć ten test. Uczniowie, którzy uzyskali pozytywną ocenę z testu podzieleni zostali na trzyosobowe zespoły, i przystąpili do części drugiej egzaminu – części praktycznej. W tej części uczniowie musieli się zmierzyć z symulacjami prawdziwych zdarzeń medycznych – skręcona noga w stawie skokowym, porażenie prądem, zadławienia, zawały mięśnia sercowego itp. Dodatkowo uczniowie musieli wykazać się znajomością sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie zestawu PSP-R1. Na koniec egzaminu praktycznego uczniowie odpowiadali jeszcze na pytania zadawane przez Pana Doktora Mariusza Chomoncika  - przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Późnym wieczorem egzaminy dobiegły końca a uczniowie którzy zdali pozytywnie obie części egzaminu uzyskali tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Warto nadmienić, że inicjatywa szkolenia KPP w naszej szkole posiada już pięcioletnią tradycję, i realizacja tego przedsięwzięcia nie mogła by się udać gdyby nie pomoc Pana Romana Gurgula – szefa firmy RMed z Krynicy-Zdrój oraz Pana Sławomira Kuliga – wykładowca KPP, którzy nieodpłatnie wspomagają naszą szkołę w realizacji szkolenia KPP.

Uczniom serdecznie gratulujemy zdobytego wykształcenia a wszystkim innym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Nosal