Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

30 listopada 2017 r. Listopadowe czytanie „II cz. Dziadów” Adama Mickiewicza

 

 

Listopadowe czytanie „II cz. Dziadów” Adama Mickiewicza

W ostatnim dniu listopada nauczyciele Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach  spotkali się na wspólnym czytaniu II cz. Dziadów Adama Mickiewicza.

Zarówno czas, jak i miejsce, nie były przypadkowe. Na miejsce spotkania wybrano zabytkową kaplicę dworską, która kiedyś, można powiedzieć, była rodzinnym cmentarzem. W jej podziemiach, czy raczej piwnicach,  grzebano dawniej ciała zmarłych. Między innymi był tu pochowany uczestnik powstania styczniowego Adam Dąbrowa Morawski. Tworzyło to niepowtarzalny klimat i skłaniało do refleksji, pozwoliło spojrzeć na sprawy ziemskie i wieczne oczami naszych przodków i skonfrontować je z wyobrażeniami i oczekiwaniami ludzi współczesnych. Tekst Mickiewicza na chwilę ożył, przemówił po raz już kolejny do zgromadzonych najpierw uczniów gimnazjum i szkoły średniej (w godzinach południowych miały miejsce dwa przedstawienia dla młodzieży), a później w godzinach wieczornych dla niewielkiego grona mieszkańców Marcinkowic.  Czytaniu towarzyszyła nastrojowa muzyka, a wszystko dopełniała scenografia, w której setki zapalonych świec odbijało swoje płomienie w rozstawionych wokół sceny lustrach.

Oprócz tekstu Mickiewicza przypomniana została również historia związana z obrzędem Dziadów.

W samym przedstawieniu wzięli udział następujący nauczyciele: w rolę Guślarza wcielił się pan Grzegorz Damasiewicz, Widmo Złego Pana zagrał ks. Sebastian Musiał, podwójną rolę - Starca i Aniołka - pani dyrektor Alicja Wąsowicz, Kruka  - pan Mariusz Jop, Sowę - pani Anna Sarecka, ducha Zosi odegrała pani Aneta Próchnicka, w Chórze wystąpili, oprócz wspomnianych aktorów, pani Maria Zając i Elżbieta Gibas, która również była reżyserką spektaklu.