Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Absolwenci "Przysposobienie Wojskowe" Rocznik 2018

 

 

 

Klasa III a LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

profil: PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE 

 Wychowawca: mgr Aneta Hajduga

SAMORZĄD KLASY

 PRZEWODNICZĄCY: Jacek Kantor

 ZASTĘPCA: Arkadiusz Woźniak

 SKARBNIK: Agnieszka Paciorek


Cieśla Katarzyna

Dzik Karol

Gał Karol

Guzik Przemysław

Hasior Patryk

Jasińska Monika

Jurczyński Adrian

Kalisz Patrycja

Kantor Jacek

Kłapacz Adrian

Kufel Szymon

Legutko Kacper

Marnik Paulina

Mikołajczyk Angelika

Nowak Konrad

Paciorek Agnieszka

Pawlik Klaudia

Podsadowska Sylwia

Polaszek Tomasz

Ptaszkowska Daria

Radzik Daniel

Ruchała Patryk

Rusek Michał

Skotnicka Justyna

Woźniak Arkadiusz

Zabrzyński Piotr