Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Informacja biblioteczna

"Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek" - przysłowie łacińskie

 

 

 

 

O bibliotece

 

    Biblioteka jest integralną częścią Zespołu Szkół przeznaczoną dla szkoły ponadgimnazjalnej   i   gimnazjum   w   związku   z   czym   realizuje   program   dydaktyczny i wychowawczy szkoły poprzez:

  • kulturę czytelniczą,

  • przygotowanie uczniów do samokształcenia,

  • pełnieni funkcję ośrodka informacyjnego.

     Czytelnikami biblioteki są wszyscy uczniowie Szkoły, nauczyciele,pracownicy oraz rodzice i studenci uczelni.

     W bibliotece zgromadzono ponad 15 tysięcy woluminów. Są to przede wszystkim lektury  szkolne, opracowania naukowe. W bibliotece podręcznej dostępne są wszystkie encyklopedie, np. powszechna, muzyczna, wojska, przedmiotowe, słowniki, albumy, historia literatury światowej i polskiej. Z tych materiałów młodzież może korzystać na miejscu w bibliotece. Dobrze zaopatrzony jest dział literatury  fachowej z zakresu rachunkowości, ekonomiki, prawa, itp. Z tego działu korzystają również studenci PWSZ. Na bieżąco biblioteka zakupuje literaturę piękną i popularną, którą młodzież chętnie czyta.

W bibliotece są zainstalowane trzy komputery z dostępem do internetu.

Biblioteka gromadzi również kasety wideo i DVD z klasyką filmów polskich.

 

     Młodzież może pracować w kółku bibliotecznym. W obecnym roku szkolnym kółko liczy 6 uczniów.

 

     O ważnych wydarzeniach młodzież może dowiedzieć się z gazetek wystawianych
w gablotach, opracowanych przez bibliotekę.

Opracowała: mgr inż. Marianna Pilawska