Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Nauczyciele

 

Imię i nazwisko Zajęcia edukacyjne
 ks. Józef Babicz  Religia
 chor. Stanisław Badowski

 Przysposobienie wojskowe

 mgr Ewelina Berezowska  Język angielski
 mgr Dariusz Czerwiński

 Informatyka

 Podstawy przedsiębiorczości

 Pedagog szkolny

 mgr Grzegorz Damasiewicz  Język niemiecki
 mgr Paulina Darecka

 Historia

 Historia i społeczeństwo

 Geografia

 mgr Elżbieta Gibas  Język polski
 mgr Barbara Gródek  Język angielski
 mgr Aneta Hajduga  Język polski
 mgr Adriana Jakubczak

 Historia

Historia i społeczeństwo

 Wiedza o społeczeństwie

 Muzyka

 Plastyka

 Zajęcia artystyczne

 mgr Mariusz Jop  Wychowanie fizyczne
 mgr Grzegorz Kalina  Bezpieczeństwo publiczne
 ks. Andrzej Kmiecik  Religia
 mgr Magdalena Mróz

 Matematyka

  mgr inż. Arkadiusz Nosal

 Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego

 mgr Krzysztof Pierzchała  Wychowanie fizyczne
 mgr Małgorzata Pławecka  Język niemiecki
 lic Jerzy Rozciecha
 Wychowanie fizyczne (Walka wręcz)
 mgr inż. Teresa Poręba

 Chemia

 Fizyka z astronomią

 mgr Aneta Próchnicka  Geografia
 mgr inż Paweł Rogodziński

 Biologia

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 Podstawy przedsiębiorczości

 Zajęcia techniczne

 mgr Anna Sarecka

 Geografia

 Wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Iwona Sikorska  Język angielski
 mgr Maria Zając

 Język polski

 Wiedza o kulturze

 mgr Marek Zając  Resocjalizacja - funkcjonowanie służby więziennej i kuratorskiej
 chor. Maciej Zajchowski  Przysposobienie wojskowe