Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Prawa i obowiązki czytelnika

 

Prawa i obowiązki czytelnika
 
1.             Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki  i zasobów internetowych.
2.             Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i materiały.
3.            Jednorazowo można wypożyczać 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
4.             Czytelnik może poprosić z zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
5.             W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodnie
z ustaleniami Rady Pedagogicznej (kara pieniężna, zatrzymanie świadectwa).
6.             W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik może zwrócić taką samą pozycję
albo wskazaną przez bibliotekarza lub też wpłacić trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książek na zakup książek do biblioteki.
7.             Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
8.             Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pokazania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
9.             Uczniowie biorący systematycznie udział w pracach biblioteki mogą otrzymywać nagrody na koniec roku szkolnego.