Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
Zespół Szkół  Marcinkowice
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA ORKANA w MARCINKOWICACH

Skład Szkolnej Rady Uczniowskiej

 

 SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

 

  KINGA  M O R D A R S K A

klasa III c  LO

Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego

 

 

 


 

 ZASTĘPCA

 

  KINGA  R A D O M I Ń S K A

klasa III c LO  

Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego

 

 

  

 

 ZASTĘPCA

  

DOMINIKA  K A C Z M A R C Z Y K

klasa III c LO  

Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego

 

 

 

NAPISZ DO NAS

sruzsmarcinkowice@gmail.com

 

Autor:M.Z.